اثر ارتفاع بر فیزیولوژی بدن انسان (فیزیولوژی ارتفاع)

مهم ترین عاملی که در ارتفاع بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد در علم پزشکی، هیپوکسی کم فشار نام دارد. در واقع این پدیده کمبود اکسیژنی است که در اثر کاهش فشار هوا رخ می دهد. با افزایش ارتفاع به طور مستقیم فشار هوا و فشار نسبی اکسیژن کاهش پیدا می کند.

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری

بیست و هفتم تیرماه لعنتی!

برودپیک، برنامه کوهنوردی نبود، تزریق یک کانسپت و اندیشه ناب بود.

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری

رینهولد مسنر و مبارزه با کوهنوردی حماسی و شعاری

مطلب پیش رو نوشتاری است برگرفته از سخنان “رینهولد مسنر” کوهنورد برجسته، که در آن سعی شده مقایسه ای داشته باشد بین نگرش یک کوهنورد مترقی با نگرش موجود در بخش عمده ای از جامعه کوهنوردی کشورمان.

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری

انواع چادر کوهنوردی و چگونگی نگهداری از آن

چادر جزو وسایل گروهی کوهنوردی و خانه متحرک کوهنورد به حساب می آید. بطور کل چادرها به دو نوع کمپینگ و ارتفاع تقسیم می شوند نوع کمپینگ مخصوص ارتفاعات پایین و نیمه اول سال است؛ نوع ارتفاع نیز برای ارتفاعات بالا و برنامه های نیمه دوم سال است.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

آشنایی با انواع جوراب در فعالیت های کوهنوردی

تاول و زخم پا می تواند فعالیت کوهنوردی شما را تعطیل کند، اما سیستم پوشیدن جوراب با اندازه صحیح و مناسب فعالیت شما، پای شما را در فعالیت های گوناگون راحت و خشک نگه می دارد.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

تفاوت حادثه و اشتباه در کوهنوردی

کوهنوردان گاهی تمام وقت و هزینه خود را در راه حوادث صرف می کنند که دیگر جایی برای هزینه دادن به اشتباهات وجود ندارد. در این راستا باید تفاوت اشتباهات و حوادث را بدانیم تا که از اشتباه دوری کرده و خود را برای مواجه با حوادث آماده کنیم.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری