فرهنگ خوراک در میان کردهای شمال خراسان

اگرچه خوراک برای مردمان، ابزاری برای زنده ماندن و ادامه بقا بوده است اما در خود عناصری از هویت و تاریخ یک ملت را به همراه دارد و در کنار پوشاک، مسکن، مذهب، موسیقی و زبان از شناسه های هویتی ‌‌آن به شمار می آیند. فرهنگ خوراک هر ملتی برآمده از ژرفای تاریخی و جغرافیایی آن است که در خود سبک زندگی، جغرافیای زیست، زبان، قومیت، طبقه، باورها، پنداشت‌ها و انگاره‌های دینی – مذهبی یک مردم را یدک می کشد.…

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری