جیمی: نمیدونم!… تو هزاران نفر رو ملاقات میکنی و هیچ کدومشون هیچ تاثیری روت نمیذارن… و بعدش با یک نفر ملاقات میکنی، و زندگیت برای همیشه تغییر میکنه
فیلم Love and other drug

تو به خدا اعتقاد داری؟ به آدمایی که به خدا اعتقاد دارن حسودیم میشه، اونا مطمئنن که یه چیزی وجود داره
فیلم A Little bit of Heaven

– پاشو … د لعنتی میگم پاشو
– بیدارم
– پس چرا چشات بستست؟
– تو حرف کدومو بیشتر قبول داری؟ من یا چشامو؟
فیلم بزرگراه میلر

پسر: فقط یه چیز رو میخوام بدونم. اینکه بابام به مامان به خاطر تو خیانت کرد یا نه؟
زن: بذار خیالتو راحت کنم، برای بابات دو دسته زن وجود داشت، یکی مادرت، یکی بقیه
فیلم Big Fish

اگه زندگی فقط درباره مرگ باشه، دیگه زندگی نیست
فیلم Hereafter

سید: فكر كردی چی؟ به امام حسین بالامم میدونم پایینمم میدونم …. غصه ورم داشته … همش شده التماس … ای گور پدر نشئگی بعد التماس
فیلم گوزن ها

یه جا هست كه باید وایستی
یه جا هم هست كه باید درری
اما خدا نكنه جای این دو تا با هم عوض شه
كه دیگه تا آخر عمر بدهكار خودتی
فیلم دندان مار

مظفرالدین شاه: همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید
فیلم کمال الملک

عاشق ها آدمای متوسطی هستم که با تعریف کردن از هم خودشونو بزرگ می کنن
فیلم حکم

آنقدر تو این شهر خر پیدا میشه که ما پیاده جایی نریم
فیلم دیوانه از قفس پرید