نگاه صحیح به زندگی

این گونه نگاه کنید: مرد را به عقلش نه به ثروتش زن را به وفایش نه به جمالش دوست را به محبتش نه به کلامش عاشق را به صبرش نه به ادعایش مال را به برکتش نه به مقدارش خانه را به آرامشش نه به اندازه اش اتومبیل را به کارائیش نه به مدلش غذا را به کیفیتش نه به کمیتش درس را به استادش نه به سختیش دانشمند را به علمش نه به مدرکش مدیر را به عملکردش نه…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

اگر خوشبختی را می خواهید

اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید؛ چرت بزید … اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید؛ به پیک نیک بروید … اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید؛ به تعطیلات بروید … اگر خوشبختی را برای یک ماه می خواهید؛ ازدواج کنید … اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید؛ ثروت به ارث ببرید … اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید؛ یاد بگیرید، کاری را که انجام می دهید، دوست داشته باشید …

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

درسی از توماس ادیسون

ادیسون در سنین پیری پس از کشف لامپ، یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار میرفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می کرد… این آزمایشگاه، بزرگترین عشق پیرمرد بود. هر روز اختراعی جدید در آن شکل می گرفت تا آماده بهینه سازی و ورود به بازار شود. در همین روزها بود که نیمه های شب از اداره آتش نشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند، آزمایشگاه پدرش در آتش می سوزد و…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

روشهای آسان برای تبدیل یک روز بد به یک روز خوب

یک روز بد قرار نیست تا آخر بد بماند! از دنده چپ بیدار شدید؟ به نظرتان امروز یکی از آن روزهای وحشتناک است؟ این روزها برای همه ما گاهی پیش می‌آید. و معمولا روزی که بد شروع می‌شود، هرچه پیش می‌رود بدتر هم می‌شود و آخر به یک روز واقعا وحشتناک تبدیل می‌شود. این یک تجربه کاملا آشنا است همه ما روزهایی را داشته‌ایم که سراسر استرس و خستگی بوده است. اما چرا؟ چرا یک صبح بد باید کاری کند…

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری