فیلم جدایی نادر از سیمین بهترین فیلم خارجی سزار

فیلم جدایی نادر از سیمین بهترین فیلم خارجی «اسکار فرانسه» را به دست آورد.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری