نگاهی به فیلم جاده مالهالند اثر ستایش شده ی دیوید لینچ

ما فیلمهای فراوانی دیده ایم و به ساختار روایی آنها عادت کرده ایم. در همه این فیلمها، شخصیتی از ابتدای فیلم به ما معرفی می شود و بعد برای این شخصیت (که لازم نیست حتما یک فرد باشد) که حالا دیگر کمی با او آشنا شده ایم اتفاقی می افتد یا مشکلی پیش می آید و فیلم به همین شکل به نقطه اوج (که معمولاً در یک سوم پایانی آن قرار دارد) و بعد به پایان می رسد. اینکه تمام…

بیشتر بخوانید
3
اشتراک‌گذاری