قله خلنو سومین قله بلند البرز مرکزی

خلنو، قله ای با ارتفاع 4375 متر در منطقه البرز مرکزی واقع شده است. خلنو و آزادکوه، هر دو حدود 4375 متر ارتفاع داشته و پس از دماوند و علمکوه سومین و چهارمین قلل مرتفع البرز مرکزی به شمار می روند.

بیشتر بخوانید
20
اشتراک‌گذاری