یادی از لوئیس لشنال در سالگرد نخستین صعود آناپورنا

روز 3 ژوئن برابر است با شصت و چهارمین سالگرد نخستین صعود موریس هرزوک و لوئیس لشنال به قله آناپورنا که نخستین قله 8 هزار متری صعود شده توسط انسان به شمار می رود.

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری