برچسب: آذربایجان

راهنمای سفر به جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان، منطقه ای با قدمت تاریخی بسیار طولانی است که پس از فروپاشی شوروی به‌ استقلال رسید و نقش به سزایی در برقراری ارتباط اروپاییان با آسیا به خصوص با ایران ایفا کرد.

(ادامه مطلب…)


به احترام آذربایجان عزیز سیاه می پوشم

از چه لرزیدی زمین؟
به کدام گناه صورت مادر اشک شد و صورت کودک تباه؟
وزن بی پناهیشان آنقدر زیاد بود که تاب نیاوردی؟
از چه لرزیدی که قلب ایران اینگونه میسوزد؟
از چه لرزیدی …..هان؟ از چه لرزیدی؟

آذرآبادگان من؛ جان جانان من است
چه فاجعه هولناکی؛ چه مصیبتی
آه ؛ آخه این چه گرفتاری ای بود که به سر هموطنانمون اومده؟
آخه چرا باید اینقدر از هم وطنای عزیزمون از دست برن؟ چرا؟

(ادامه مطلب…)


  • شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی، اما حالا که به آن دعوت شده سعی کن زیبا برقصی
    عشق به طبیعت، عشق به زندگی و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست. کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور و زندگی ماست.