شاهوار، کوهی که شاید دیگر نباشد!

معدن کاری مخربی که در شاهوار (بلندترین قله ی البرز شرقی) انجام می شود این کوه را در خطر قرار داده است. “کوه شاهوار، برای آب یا ماده ی معدنی؟!”

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری