نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار

با توجه به اینکه ورزش شامل سفرهایی برای بازی و رقابت در کشورهای مختلف است، بنابراین ورزش و گردشگری به هم وابسته هستند و مکمل یکدیگرند.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

گردشگری پایدار چیست و بر چه اصولی پایبند است؟

گردشگری در مفهوم پایداری در برگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. در این میان زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری حاصل تلاش در دستیابی به توسعه پایدار در تمامی زمینه های توسعه است.

بیشتر بخوانید
10
اشتراک‌گذاری

لزوم رعایت توسعه پایدار در گردشگری

توسعه پایدار به معنای آن است که در هنگام ایجاد توسعه صنعتی و اقتصادی باید پیامدهای منفی آن را نیز در نظر گرفته و از تاثیرات منفی توسعه صنایع روی محیط زیست، اقتصاد و فرهنگ جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید
11
اشتراک‌گذاری

اصول طلایی اکوتوریسم

برای رسیدن به هر هدفی برنامه ریزی و اتخاذ تصمیماتی در سطوح خرد و کلان لازم و ضروری است، اما برای تدوین برنامه ای اصولی و اتخاذ تصمیماتی مناسب نیازمند دانستن اصول و راهبردهایی هستیم. جامعه بین المللی اکوتوریسم برخی از این اصول را برشمرده است که به قرار زیرند:

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری
  • 1
  • 2