تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product (GDP) یکی از مقیاس های اندازه گیری در اقتصاد است.

(ادامه مطلب…)