چرا سینمای ایران جان فورد ندارد؟

… شکل طبیعی این است که شما فیلم بسازید و با فروش مردمی پول فیلم بعدی را در بیاورید. ما اما با رانت‌های دولتی فیلم می‌سازیم و به محض فروش هم پول دوباره به سینما باز نمی‌گردد، بلکه تبدیل می‌شود به برج و ملک شمال و تعطیلی آخر هفته در دوبی. یعنی این پول به سینما باز نمی‌گردد.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری