فرق فریت بار و کارگو چیست؟

در واقع حمل بار هوایی را می توانیم به دو بخش فریت بار و کارگو تقسیم کرد، برخی از مسافران این دو مورد را هم معنی می دانند در حالی که این چنین نیست.

بیشتر بخوانید
22
اشتراک‌گذاری

چرا حمل و نقل جاده ای در پدافند غیرعامل مهم است؟

ایران به جهت موقعیت استثنایی استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک مورد توجه کشورهای بزرگ جهان است و موقعیت مناسب جاده ای و دسترسی به سواحل طولانی خلیج فارس، دریای عمان و سواحل دریای خزر در سال های اخیر بسیار مورد توجه تولیدکنندگان بزرگ اقتصادی جهان بوده است.

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری