راه صعود قلم روشن است

قلم توتم من است، توتم ماست، به قلم سوگند به خون سیاهی که از حلقومش می چکد، به رشحه ی خونی که از زبانش می تراود سوگند، که توم مقدسم را نمی فروشم.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

شاهوار، کوهی که شاید دیگر نباشد!

معدن کاری مخربی که در شاهوار (بلندترین قله ی البرز شرقی) انجام می شود این کوه را در خطر قرار داده است. “کوه شاهوار، برای آب یا ماده ی معدنی؟!”

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری