برچسب: شاهوار

راه صعود قلم روشن است

قلم توتم من است، توتم ماست، به قلم سوگند به خون سیاهی که از حلقومش می چکد، به رشحه ی خونی که از زبانش می تراود سوگند، که توم مقدسم را نمی فروشم.

(ادامه مطلب…)


شاهوار، کوهی که شاید دیگر نباشد!

معدن کاری مخربی که در شاهوار (بلندترین قله ی البرز شرقی) انجام می شود این کوه را در خطر قرار داده است. “کوه شاهوار، برای آب یا ماده ی معدنی؟!”

(ادامه مطلب…)


  • شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی، اما حالا که به آن دعوت شده سعی کن زیبا برقصی
    عشق به طبیعت، عشق به زندگی و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست. کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور و زندگی ماست.