عشق، در جهان افسون زدایی شده

«روزنامه قانون» یادداشتی به قلم «انصار امینی» منتشر کرده و به مسئله عشق پرداخته است. عنوان مقاله «عشق، در جهان امروز افسون زدایی شده» است.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

تغییر مفهوم عشق در جامعه کنونی ایران

چرا اسطوره های عشق در ایران از لیلی و مجنون تا خسرو و شیرین و سیاوش و قصه هایی از این دست عقب نشینی کرده اند؟

بیشتر بخوانید
16
اشتراک‌گذاری