عشق، در جهان افسون زدایی شده

«روزنامه قانون» یادداشتی به قلم «انصار امینی» منتشر کرده و به مسئله عشق پرداخته است. عنوان مقاله «عشق، در جهان امروز افسون زدایی شده» است.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

تغییر مفهوم عشق در جامعه کنونی ایران

چرا اسطوره های عشق در ایران از لیلی و مجنون تا خسرو و شیرین و سیاوش و قصه هایی از این دست عقب نشینی کرده اند؟

بیشتر بخوانید
16
اشتراک‌گذاری

سهم من از زندگی و عشق

ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، یک ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮیدﻡ. ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ یک کمی پاهایم را اذیت می کرد. ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ لبخند اطمینان بخشی زد و ﮔﻔﺖ: ﮐمی ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯ می ﮐﻨﺪ. ﺧﺮیدﻡ، ﭘﻮشیدﻡ، خیلی ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ. ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎی ﭘﺎیم ﺭﺍ فشار می داد و هر روز که می گذشت زخمی که بر روی انگشتانم به جا گذاشته بود عمیق تر می شد. ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ، چه عیبی دارد. مهم اینست که  از دید مردم زیباست. این ﻫﻤﺎﻥ…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

رسم عاشقی

دوستت دارم ها را، نگه میداری برای روز مبادا … دلم تنگ شده ها را، عاشقتم ها را … این جمله ها را که ارزشمندند الکی خرج کسی نمیکنی باید آدمش پیدا شود. باید همان لحظه از خودت مطمئن باشی و باید بدانی که فردا، از امروز گفتنش پشیمان نخواهی شد! سنت که بالا میرود کلی دوستت دارم پیشت مانده، کلی دلم تنگ شده و عاشقتم مانده که خرج کسی نکرده ای و روی هم تلنبار شده اند! فرصت نداری…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری