فرهنگ کوهنوردی در مسیر فراموشی

فرهنگ اصیل کوهنوردی امری شایان توجه در اخلاق کوهنوردان می شود که متاسفانه به دست فراموشی شده و با این وصف رعایت موازین فرهنگی و اخلاقی امری مهم در کوهنوردی است.

بیشتر بخوانید
22
اشتراک‌گذاری