فرق فریت بار و کارگو چیست؟

در واقع حمل بار هوایی را می توانیم به دو بخش فریت بار و کارگو تقسیم کرد، برخی از مسافران این دو مورد را هم معنی می دانند در حالی که این چنین نیست.

بیشتر بخوانید
22
اشتراک‌گذاری