قله خلنو سومین قله بلند البرز مرکزی

خلنو، قله ای با ارتفاع 4375 متر است که در منطقه البرز مرکزی واقع شده است. خلنو و آزادکوه، هر دو حدود 4375 متر ارتفاع داشته و پس از قله دماوند و قله علم کوه سومین و چهارمین قلل مرتفع البرز مرکزی هستند.

بیشتر بخوانید
18
اشتراک‌گذاری