بازدید مدرسه غیاثیه خرگرد از آثار تاریخی شهر خواف

روز 21 آذرماه 1392 برای دومین بار پا به شهرستان خواف گذاشتم. اسفند ماه سال گذشته در جریان صعود سراسری کوهنوردان خراسان رضوی به قله بزه خواف دیداری داشتم از شهر خواف و آثار تاریخی مهم و زیبایش یعنی: آسیبادهای نشتیفان و مدرسه غیاثیه خرگرد. امسال نیز این توفیق حاصل شد تا دیداری از خواف داشته باشم. این سفر دو روزه تجدید خاطره ای نیز شد بطوری که تمامی اتفاقات زیبای سال قبل انگار از جلوی چشمانم رژه می رفتند!…

بیشتر بخوانید
8
اشتراک‌گذاری

دید و بازدیدی از اماکن تاریخی و باستانی شهرستان خواف

بیشتر بخوانید
3
اشتراک‌گذاری