آتش و آهن به جان هزار مسجد افتاده اند

“هزارمچیت”، راهنمای ما این واژه را با احترام ادا می کند: “هزارمچیت به حال خود رها شده است؛ تحمل دیدن این همه مرخ سوخته را ندارم. باید از نزدیک ببیند”.

بیشتر بخوانید
10
اشتراک‌گذاری

سفر به ناوچیان: آبشارهای هشن و سیس

هفته گذشته فرصتی پیش آمد تا همراه برخی از اعضای گروه ناوچیان، سفری به دره شمالی کوه کماس داشته باشیم. سفر به این دره از پای کوه الله اکبر و بلافاصله بعد از پادگان نیروی هوایی آغاز می شود، آنجا که باید به سمت دهشت پیچید. پیچیدیم و از همان آغاز زیبایی های دره ما را در بر گرفت. دره شمالی کماس بر خلاف دره جنوبی اش، گرم است و کوه های آن صخره ای و غیرقابل نفوذ می نمایند.

بیشتر بخوانید
6
اشتراک‌گذاری

صعود تک نفره و شبانه به قله تلکتو (2400 متر) درگز

در اطراف دربندی چندین کوه زیبا و بالای 2000 متر وجود دارند. یکی از این کوه ها تلکتو است که دارای ارتفاعی بالغ بر 2400 متر است.

بیشتر بخوانید
14
اشتراک‌گذاری

صعود به قله کماس بهمراه تیم کوهنوردی نظام پزشکی مشهد

با این که قله کماس، منطقه پیرکماس و ارتفاعات اطراف آنها به محل زندگی من در روستا نزدیک هستند ولی هیچوقت فاصله 15 کیلومتری آنها با روستای دربندی ژور مانع از دلتنگی من برای دیدار با کماس نمی شود. این دلتنگی برای دیدار با کماس زیبا همیشه با من بوده و هست و خواهد بود. در یک کلام باید بگم که: کماس، عشق من است.

بیشتر بخوانید
12
اشتراک‌گذاری
  • 1
  • 2