معرفی قلل هفت هزار متری: کونیانگ کیش

قله «کونیانگ کیش» با ارتفاع 7852 متر مانند یک تندیس تنومند بر یخچال هیسپار سایه افکنده است.

بیشتر بخوانید
23
اشتراک‌گذاری