سفر به نپال آزاد شد

پس از هفت ماه انتظار، فتح قله های رشته کوه «هیمالیا» برای کوهنوردان امکانپذیر شد.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

تاثیر ارتفاع بر روی کوهنوردان نخبه

Kinanthropometry = شاخه ای از علوم پزشکی است که ارتباط آناتومی (اندام شناسی) بشر و حرکت را توضیح می دهد و مطالعه سایز، شکل، تناسب، ترکیب، بلوغ و وزن کلی بدن انسان را برای آگاهی از مراحل رشد، تمرینات بدنی، عملکرد و تغذیه در اختیار می گذارد و به نحوی با ریخت شناسی و کاربرد آن در حرکت و فاکتورهای حرکتی در ارتباط است. Haemathological = هماتولوژی یا علم خون شناسی Physiological = در زبان یونانیphysis  یعنی طبیعت یا اصل…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری