خان تنگری، فرمانروای آسمان ها

خان تنگری که در زبان اویغوری «ارباب روح ها» و «ارباب آسمان ها» و در زبان های ترکی، «فرمانروای آسمان ها» معنی می دهد قله ای در رشته کوه تیان شان واقع در آسیای مرکزی است که در محل تقاطع مرزهای قزاقستان، قرقیزستان و ناحیه خودمختار اویغورنشین سین کیانگ چین قرار دارد.

بیشتر بخوانید
20
اشتراک‌گذاری

سالروز نخستین صعود قله خان تنگری

11 سپتامبر برابر با 75 مین سالروز نخستین صعود قله کوه خان تنگری مرتفع ترین کوه کشور قزاقستان است. خان تنگری با ارتفاع 7010 متر بلندترین کوه کشور قزاقستان و در جنوب یخچال اینلچیک شمالی قرار دارد.

بیشتر بخوانید
15
اشتراک‌گذاری