شیشاپانگما تنها هشت هزار متری مستقل در تبت

کوه شیشاپانگما (Shishapangma) با 8013 متر ارتفاع بعنوان چهاردهمین کوه هشت هزار متری و تنها 8 هزار متری مستقل در تبت شناخته می شود، که به طور کامل در داخل خاک کشور چین (در تبت مرکزی) قرار دارد، اما به طرز عجیبی نزدیک ترین 8000 متری به کاتماندو، پایتخت نپال است و تنها هشت هزار متری است که از این شهر دیده می شود.

بیشتر بخوانید
4
اشتراک‌گذاری