اهمیت رابطه کودک با عروسک!

آیا شما با دقت به کودکی که در حال گفتگو و بازی با عروسک خودش است، دقت کرده اید؟ کودک عشق، نفرت، محبت و تمام خواسته هایش را با عروسک در میان می گذارد و در مورد برخی از کارکردهای روانی عروسک بازی و عروسک درمانی باید گفت: بازی های عروسکی در بازی درمانی به عنوان یکی از مؤثرترین انواع بازی درمانی ها مطرح گشته و اهمیت دارد.

برخی از کارکردهایی که در بازی های عروسکی وجود دارند و نقش مستقیمی در بهداشت روانی کودک ایفا می کنند، عبارت اند از:

– احساس داشتن به عروسک و تعلق یافتن به او.
– حس سرپرستی و مسئولیت مراقبت از عروسک.
– ایجاد ارتباط احساسی و عاطفی با عروسک.
– فعالیت های روانی عقلی و باروری ذهنی کودک در ارتباط با عروسک.
– خوشحال شدن و لذت بخش شدن اوقات فراغت کودک.
– همانند نمودن عروسک با خویشتن.
– افزایش اعتماد به نفس کودک به علت سرپرستی و مراقبت از عروسک.
– رشد عواطف و گرایش های عاطفی کودک.
– افزایش قدرت تصمیم گیری و هدایت فکری.

در برخی از موارد، در ارتباط با موضوع، سفارش هایی شده از جمله:

در هنگام بازی کودک با عروسک جهت دهی و تصمیم بزرگسالانه نداشته باشید. بلکه عروسک را همان گونه ببینید که کودکان می بیند و احساس می کنند. یعنی همانند کودک حس کرده و در نظر بگیرید.

کودکان با عروسک های خود راحت صحبت می کنند، سعی کنید از آن ها نخواهید که به صورت کلیشه ای و بسته، با عروسک ها حرف بزنند بلکه آن ها را تشویق کنید آن گونه که دوست دارند، با عروسک ها صحبت کنند.

در دیدگاه بعضی خانواده ها، عروسک به عنوان یک دوست کودک است نه وسیله ای در جهت سرگرمی کودک. به همین دلیل، کودک کارکردی تحت عنوان راز و نیاز عروسک را برای خود مطرح می کند و از آن به خوبی استفاده می کند. در سایه این نگرش، خانواده بهتر می تواند احساس تنهایی و خلاء روانی کودک را جبران کند. در چنین ارتباطی، کودک برای عروسک دلتنگی می کند، نگرانش می شود و سعی در مراقبت بیشتر و دقیق تر از او می کند.

0
اشتراک‌گذاری

4 دیدگاه

 1. قربانی

  متن رابطه کودک و عروسک جالب و آموزنده بود. متشکرم

 2. هاجر

  مطلبت آموزنده یود

 3. فرزانه

  بله … کودک هر چیزیم که دوست داره یا میخواد یا ازش ناراحته به عروسک میگه
  وقتی والدین میخواهند از نیازهای کودک بدانند میتوانند به صحبت کودکشان با عروسک گوش کنند

 4. قاسم

  ممنون. خوب بود

ارسال پاسخ