اردوی آمادگی تیم هیمالیانوردی استان خراسان رضوی از روز پنجشنبه 28 دی به مدت دو روز در منطقه تیوان درگز برگزار گردید. قله تیوان با ارتفاع 2550 یکی از قلل زیبای شهرستان درگز می باشد که در پارک ملی تندوره واقع شده است. تندوره دومین پارک ملی ایران پس از پارک ملی گلستان است.

برگزاری این اردو در شرائطی انجام پذیرفت که سردی هوا منطقه بیش از 24- درجه و سرعت باد گاها بالاتر از 60 کیلومتر در ساعت بود. در یک صعود شبانه که اولین صعود زمستانی قله تیوان درگز محسوب می شود از ساعت 19:30 الی 2 صبح روز جمعه نسبت به صعود این قله اقدام نمودیم. شباهنگام بر فراز قله تیوان شهرهای عشق آباد (پایتخت ترکمنستان) و درگز را از دور مشاهده کردیم که خیلی جالب بود و مورد توجه همه قرار گرفت.

روز جمعه نیز کارهای فنی بر روی شیب های برفی و یخی منطقه انجام پذیرفت در این تمرینات چگونگی فرودها بدون ابزار (فرود روسی و فرود اسکاتلندی)، صعود با ابزار (با یومار)، ایجاد کارگاه های برفی، گذر از شیب های یخی و یخچال ها، چگونگی راهپیمایی در شیب ها با کرامپون، ترمز کردن توسط کلنگ به هنگام سقوط و … مورد تمرین قرار گرفت.

سرپرست: علی کدخدایی
مربی: جواد اکبری (اوج)
راهنما: علی نیکبخت (درگز)
آقایان: مجید سعادت و محسن زمانیان (اوج)، حسین تیموری (احد)، مسعود شریفی (مشهد)، عماد عباسیان (آزادگان)، امیر حمداد (نیشابور) و میثم رودکی (درگز)
خانمها: وفادارنیا، باغبان و ایوبی (آزادگان)، کریمی (همای نیشابور) شرکت کنندگان در این اردو بودند.