سیستم های مدیریت درآمد پیشرفته و صنعت هتلداری

با گسترش صنعت گردشگری در دنیای امروز و افزایش روز افزون گردشگران و عبور از مرز یک میلیارد گردشگر، انواع مختلفی از درخواست ها برای اقامت و استفاده از خدمات گردشگری رخ نمایی می کنند.

بیشتر بخوانید
5
اشتراک‌گذاری

برگ برنده ی تکنولوژی های سفر

تکنولوژی های موفقی که در صنعت گردشگری وجود دارند، می توانند به عنوان سوخت و انرژی مورد نیاز این تحلیل اطلاعات عمل کنند.

بیشتر بخوانید
6
اشتراک‌گذاری

تکنولوژی و تاثیر آن بر گردشگری

برای نسل نوین گردشگران، توانایی به اشتراک گذاری آنی تجربیات سفر، بسیار با اهمیت شده است.

بیشتر بخوانید
7
اشتراک‌گذاری

نگاه به گردشگری از منظر تئوری خوشه

خوشه گردشگری دارای ساختار 5 بخشی شامل واحدهای اصلی، نهادهای حمایتی پشتیبان، تامین کنندگان مواد اولیه، ارائه دهندگان خدمات کسب و کار و مشتریان است.

بیشتر بخوانید
8
اشتراک‌گذاری

کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری

کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری، بزرگ ترین و مهم ترین گردهمایی راهنمایان جهان است. این رویداد هر دو سال یکبار و زیر نظر مستقیم فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری (WFTGA) در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.

بیشتر بخوانید
7
اشتراک‌گذاری

نظام آموزش گردشگری ایران؛ چالش ها و راهکارها

در این مقاله سعی شده است به تشریح چالش های نظام آموزش گردشگری ایران پرداخته و در ادامه راهکارهایی چند در جهت بهبود آموزش گردشگری ارائه شود.

بیشتر بخوانید
6
اشتراک‌گذاری