من به محیط زیست رأی می دهم

این روزها شرایط ناگوار و نابسامان محیط زیست در ابعاد جهانی به عنوان یک دغدغه اصلی در بین عمده ملت ها و دولت ها مطرح است.

بیشتر بخوانید
13
اشتراک‌گذاری

روز زمین پاک به روایت ایرانی

برای زدودن پلشتی ها از طبیعت ایران باید در هر سال حداقل 365 روز «دوم اردیبهشت» داشته باشیم. 365 روز زمین پاک. 365 روز هوای پاک.

بیشتر بخوانید
13
اشتراک‌گذاری

«روز زمین» و سواد محیط زیستی شهروندان

چرا در سالی که شعار جهانی روز زمین، افزایش سواد محیط زیستی است، یکی از بی عمل ترین نهادها باید آموزش و پرورش باشد؟

بیشتر بخوانید
6
اشتراک‌گذاری

سیزده بدر، روز آشتی با طبیعت

سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از مهم ترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی است که طی سال های اخیر روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می شود.

بیشتر بخوانید
11
اشتراک‌گذاری