اردوی تیم هیمالیانوردی در علمکوه

هفتمین اردوی آمادگی تیم هیمالیانوردی استان خراسان رضوی (یادواره کوهیار فقید علیرضا امانی) از روز 30 شهریور شروع و در منطقه علم کوه به مدت پنج روز برگزار شد. این اردو تحت شرایطی برگزار شد که جامعه کوهنوردی دو هفته قبل در سوگ فوت علیرضا امانی نشسته بود و همین موضوع اردو را تحت شعاع … ادامه خواندن اردوی تیم هیمالیانوردی در علمکوه