تابستان 2016 و تیم های عازم به قلل پاکستان

با رسیدن فصل صعود به قلل هیمالیای غربی که در کشور پاکستان واقع شده اند، تیم های بین المللی یکی پس از دیگری راهی پاکستان شده و خود را برای اکسپدیشن های هشت هزار متری آماده می کنند.

جبهه دایامیر نانگاپاربات

تیم های K2، برودپیک و گاشربروم ابتدا به آسکوله رسیدند و اکنون زمان شروع ترکینگ طولانی به بیس کمپ قلل نام برده شده هستند. تیم دو نفره اسپانیایی در نانگاپاربات تا ارتفاع 5600 متری مسیر کینشوفر پیش رفته اند.

تیم های قره قروم پاکستان در حال سازماندهی و اعزام به سوی اسکاردو و از آنجا به بیس کمپ قلل K2، برودپیک و گاشربروم هستند.

نانگاپاربات

فرناندو فرناندز و خوزه سالدانا رودریگز از اسپانیا در تاریخ 9 ژوئن به بیس کمپ جبهه دایامیر رسیدند. آن ها اولین کوهنوردانی بودند که امسال خود را به کوهستان قره قروم رسانده اند. این دو کوهنورد در مسیر کینشوفر کار خود را آغاز کرده اند و قبل از بازگشت به بیس کمپ به خاطر بدی هوا کمپ یک را برپا کرده بودند. این دو کوهنورد دو روز پیش دوباره به کمپ یک بازگشته و موفق شدند تا ارتفاع 5600 متری پیش بروند. در حال حاضر آن دو به بیس کمپ بازگشته اند.

یانیک گرازیانی، تام سیدین استیکر، فرران لاتوره و هلیاس میلریوکس اروز جمعه راهی پاکستان خواهند شد. آنها قصد دارند مسیر نیمه تمام جبهه شمالی نانگاپاربات را به اتمام برسانند.

تیم دیگری که راهی نانگاپاربات شده اند یعنی بویان پتروف، ایوان توموف و چابا وارگا چند وقت پیش راهی پاکستان شده اند. یک تیم کره ای به رهبری کیم هونگبین و یک اکسپدیشن کره ای-چینی به رهبری کیم میگون امسال در نانگاپاربات خواهند بود.

دیگر قلل واقع در پاکستان

یک تیم سه نفره به نام های آلبرتو، خووان و مایکل اوایل هفته مسیر 25 ساعته شاهراه قره قروم رو با خودرو پیموده و اکنون قصد کار متفاوتی بر روی گاشربروم ها دارند. آن ها یا مسیر دو قله را تراورس خواهند کرد یا مسیر جدیدی را صعود خواهند کرد. اعضای این تیم قصد دارند بعد از سنجیدین و ارزیابی شرایط مسیر و برنامه خود را تصحیح کنند.

تیم Mountain Professionals برودپیک چند روز پیس به اسکاردو رسیده اند و قرار بود دو روز گذشته به آسکوله برسند. به نظر می رسد آنها نیز اولین تیم برودپیک باشند.

لورا گونزالس و یوری کونترراس هر دو از مکزیک دو روز پیش به آسکوله رسیده اند و قصد دارند به همراه تیم کوبلر-پارتنر راهی قله K2 شوند. تیم Madison Mountaineering به همراه سه کوهنورد دیگر از هایمکس با هدف صعود K2 وارد اسکاردو شده اند.

هم چنین اعضای یک اکسپدیشن بین المللی به رهبری ونسا اوبراین به همراه هفت کوهنورد و شرپای دیگر به اسکاردو رسیده اند.

منبع: Pythom و با تشکر از وبلاگ سولدوز آلپ

1
اشتراک‌گذاری

ارسال پاسخ