فهرست کوه های افغانستان

افغانستان کشوری کوهستانی است که رشته کوه هندوکش ستون فقرات آن را تشکیل می دهد. بلندترین نقطهٔ افغانستان قلهٔ نوشاخ است که ۷،۴۹۲ متر ارتفاع دارد.

رشته کوه مهم دیگر در افغانستان رشته کوه کوه بابا است که بلندترین نقطۀ آن شاه فولادی است و ۵١۴۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. رشته کوه های بزرگ دیگر در افغانستان، سلیمان، فیروزکوه، سیاه کوه، سیاه کوه (شرقی)، پامیر، تیربند ترکستان، سفیدکوه (شرقی) و رشته کوه خواجه محمد هستند.

فهرست کوه های افغانستان

کوهسار شمال شرقی

 • پامیر (تغارمه ٧،٨٩٩ متر)
 • خواجه محمد (اخوی ۵،۶٨۰ متر)
 • درواز (آرنود ۶،۰٨٣ متر)
 • سفیدخرس (۵،٣٢۶ متر)
 • میرسمیر (۶،۶۰۰ متر)
 • واخان (۵،۴۶۵ متر)
 • واکاک (٣،١٩۰ متر)
 • کوهسار مرکزی
 • کوه بابا (۵،۴۱۳ متر)
 • بالاکوه (۳،۸۷۲ متر)
 • گل کوه (۴،۵۰۰ متر)

کوهسار شرقی

 • هندوکش (تراجمیر ٧،٧۵۰ متر و نوشاخ ٧،۴٨۵ متر)
 • سفیدکوه (شرقی) (سیکارام ۴،٧۵۵ متر)
 • سیاه کوه (شرقی) (سلطان باب ۴،١۶٧ متر)
 • پغمان (تخت ترکمن ۴،٨۶٢ متر)
 • چاهل (١،۶۵۰)

کوهسار شمالی

 • تیربند ترکستان (قره جنگل ٣،٩٨۵ متر)
 • سالنگترغان (۳،۹۸۲ متر)
 • تمران (۴،۱۰۱ متر)

کوهسار جنوبی

چگایی (ملک نور ٢،۴۵٧ متر)

کوهسار غربی

 • سفیدکوه (غربی) (٣،٧۵٢ متر)
 • سیاه کوه (غربی) (٣،٩٢٣ متر)
 • چلاب دالان (٣،٨٧۰ متر)
 • جهان قله (۳،۷۴۲ متر)

کوهسار جنوبی

 • سلیمان (تخت سلیمان ٣،۴٨٧ متر)

نوشته «فهرست مهم ترین کوه های افغانستان» با کمک گرفتن از منابع زیر بازنویسی شده است:

1. جغرافیای طبیعی افغانستان
2. مبارز، عبدالحمید، فدرالیزم و عواقب آن در افغانستان، پیشاور: سباکتابخانه، ۱۹۹۸م. صص۱-۳.

اگر می خواهید اطلاغات بیشتری درباره «کوه های افغانستان» کسب کنید، به لینک های زیر مراجعه کنید:

آشنایی با کوه های افغانستان

افغانستان؛ بهشت کوهنوردان

0
اشتراک‌گذاری

ارسال پاسخ