صعود شبانه به قله توچال

قله توچال به ارتفاع 3962 متر بام تهران و بخشی از رشته کوه البرز است. در این نوشته گزارش متنی و تصویری «صعود به قله توچال» را برایتان آماده کرده ام. مدت ها بود تصمیم داشتم قله توچال (3962 متر) را از مسیر شیرپلا صعود کنم که به دلایل کاری و نبود وقت چنین امکانی … ادامه خواندن صعود شبانه به قله توچال