معرفی پلنگ های برفی جدید ایران

بزرگمردان جوان، قدم های استوارتان بر سرسخت ترین قله ها گذاشته شد و سختی کوه ها زیر قدم هایتان رام شدند. حقا که نشان پلنگ برفی فقط نشان دهنده ی گوشه ای از همت و تلاش تان است. گوارایت باد این مقام و این نشان.

بیشتر بخوانید
14
اشتراک‌گذاری