نانگاپاربات معروف به کوه قاتل

هیمالیا رشته کوه بسیار وسیعی است که کوه های مرکزی آن در نپال، کوه های شرقی در مرز سیکیم و بوتان و غرب آن تا پاکستان کشیده شده است. نانگاپاربات در گوشه غربی این رشته کوه قرار دارد. خط الراس این کوه مجزا از سایر قلل رشته کوه هیمالیا است و قلل آن به وسیله رودهای ایندوس و آستوری محاصره شده اند.

بیشتر بخوانید
29
اشتراک‌گذاری