آموزش پاسخگوى یاهو Yahoo

توسط

قطعا زمان هایی پیش خواهد آمد که به دلیل مسافرت یا تعطیلات کاری به Email خود دسترسی نداشته باشید، در این صورت کلیه Email های دریافت شده در انتظار پاسخ در صندوق نامه های دریافتی منتظر خواهند ماند تا پس از بازگشت از تعطیلات به سراغ شان بروید. این تاخیر چند روزه در مطالعه Email و ارسال پاسخ می تواند به قیمت رنجیده شدن دوستان یا از دست رفتن فرصت های کاری تمام شود.

یاهو برای این مشکل چاره ای اندیشیده است:
Vacation Response به عنوان یک پاسخگوی اتوماتیک به تمامی Email های دریافت شده پاسخی مناسب خواهد داد و از ارسال کننده آنها به واسطه عدم دسترسی شما به صندوق پستی تان پوزش خواهد خواست.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید