شکستی که منجر به اتحاد ایالت های آمریکا شد

جنگ داخلی آمریکا بر اثر چند عامل مختلف اتفاق افتاد. در بهار سال ۱۸۶۱، چندین دهه تنش بین ایالات جنوبی و شمالی آمریکا به مرحله انفجار نزدیک می شد.

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

جنگ داخلی آمریکا؛ نبردی برای انسانیت یا منافع ایالتی؟

وقتی از جنگ داخلی آمریکا صحبت می شود تنها واژه ای که همپای آن به ذهن متبادر می شود مساله جنگ بر سر برده داری است. جنگی که به مدت چهار سال (۱۸۶۵-۱۸۶۱) بین ایالت های شمالی و جنوبی کشور آمریکا درگرفت و در مورد آن کتاب ها و مقالات زیادی نوشته شده و آثار فرهنگی زیادی همچون رمان، فیلم و عکس برای این رویداد مهم تاریخی خلق شده است. اما واقعیت چیست؟ دلیل اصلی شروع جنگ داخلی در ایالات…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری