موانع موفقیت را بشناسیم

توسط

برای رسیدن به احساس خوشبختی باید راه رسیدن به آن را شناخت. در این پست به هفت عامل مهمی که مانع از رسیدن به موفقیت می شوند می پردازم. شما نیز پس از اتمام خواندن این پست خودتان را تحلیل و بررسی کنید ببینید این موارد چقدر درست هستند و از تاثیر آنها بر موفقیت در کار و زندگی خود برای ما بنویسید. مطمئنا یکی از موارد این است که تجربه ها و دانسته هایمان را در اختیار دیگران قرار دهیم.

پشت گوش‌ اندازی: که با این جملات توجیه می شود: ”تمام کردنش کاری نخواهد داشت” و یا “نگران نباش، وقت برای انجام دادنش بسیار است”.

ترس از موفقیت: بـا کمی هم محوری و اندکی صبر و شکیبایی فردی که از پذیرش مسؤلیت‌هایی کــه موفقیـتـش را به همراه خواهد داشت وحشت دارد، میتواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد.

وسواس: افراد موفق دارای خصوصیتی مشترک هستند و آن قابـلیـت تمرکز بر اندیشه‌های بـزرگ می‌باشد. تلاش زیاد برای انجام کارهای جزئی زیان‌آور است چرا که زاویه دید را محدود خواهد کرد.

ناامنی: بی‌میلی در نشان دادن برش از خود نهفته شده باشد. علت ترس نیست؛ فقدان اطمیـنان و اعـتـمـاد باعث عقب ماندن آنها می‌گردد.

اطرافیان: برخی از اطرافیان حتی ممکن است متوجه پـتـانـسیـل واستعدادهای نهانی شما نشده و باعث زمین خوردگی وتردید در قابلیت‌ها و توانایی‌ها گردند.

فقدان منابع: هیچ چیزی ناهنجارتر از این مـوضـوع نـیست که انسان با وجود داشتن همه قابلیـت‌های لازم جـهت رسـیدن بـه مـوفقیت، فقط بخاطر عوامل خارج از کنترل خود، از پیشرفـت باز ماند. فقدان منابع مالی و یا کمبود زمان بدلیل نگهداری از خانواده و یا مسؤلیتهای دیگر میتواند یک قاتل واقعی باشد. رشد کـردن زیـر خـط فقر و یا تامین نمودن نزدیکانی که به شما نیازمند هستند، آینده را بسیار متفاوت از آن چـیـزی کـه در تصـورتـان بوده ترسیم خواهد نمود.

نیاز به دیدگاهی درون‌نگر: با اینکه موفقیت در کار ممکن است جذابتر از همه بنظر برسد، اگر در زمان مـورد انتـظار به آن دست نیافتید، بیمناک نگردید. یـک قـدم بـه عـقـب بـازگـشـته و عـلـت را بـررسـی نمایید. خواه دوستانتان مقصر باشند و خواه اعتماد بنفس‌تان، دقت کنید که قدم‌های صحیـحـی جهت بهینه نمودن فرصت‌ها برای بدست آوردن موقعیتی موفق‌تر و راضی کننده‌تر بردارید.

برگرفته از: دختران پسران

3 نظر
 1. مهوش 10 سال قبل
  پاسخ

  فاکتورهای مهمی هستند. نباید هیچکدوم از اونا رو ندید گرفت.

 2. حسن علیزاده 10 سال قبل
  پاسخ

  موفقیت دست خود آدم هست.

 3. رویا قدیمی 10 سال قبل
  پاسخ

  کوه ها وسیله اند، انسانیت نهایت است هدف رسیدن به اوج قله ها نیست، بلکه ارتقای انسانیت است.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید