کرمان بر قله ثبت آثار جهانی کشور

توسط

با ثبت جهانی قنوات استان کرمان، کرمان هم اکنون به یک استان جهانی تبدیل شده و بر قله ثبت آثار جهانی در کشور ایستاده است.

روز جمعه 25 تیرماه در جلسه سالانه یونسکو در استانبول ترکیه، با حضور کارشناسان ارشد میراث فرهنگی، قنات های ایرانی (از جمله قنات جوپار، قنات اکبرآباد و قاسم آباد بروات از کرمان) رای مثبت آورده و ثبت جهانی شدند.

هر اثری که ثبت جهانی شود ابعاد بین المللی پیدا کرده و موجب توجه جهانیان به این آثار جهانی می شود. این اتفاق مهم کمک به شناخته شدن هر چه بیشتر ایران و استان کرمان خواهد کرد.

اکنون استان کرمان دارای 4 اثر ثبت ملی از جمله: ارگ بم، منظر تاریخی میمند، باغ شاهزاده و هم اکنون قنوات جوپار و بم است و ضمن آنکه قالی کرمان نیز ثبت معنوی و جهانی شده است.

این آثار ثبت شده، استان کرمان را به یک استان جهانی تبدیل کرده به طوری که بر قله ثبت آثار جهانی ایران ایستاده است که نشان از ظرفیت ها، جاذبه ها، عمق فرهنگ کرمان، تمدن و تاریخ این دیار است.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید