خان سیزدهم صعود زمستانی هشت هزاری ها

توسط

با گذشت یکسال از تلاش کوهنوردان و قرار گرفتن در آستانه صعود کوه نانگاپاربات که به دلیل خرابی حال راهنمای ارتفاع تیم از صعود باز ماندند، بار دیگر دانیل ناردی ایتالیایی و الکس تکسیکون اهل باسک و این بار با افزودن فران لاتور اسپانیایی قصد صعود نانگاپاربات را دارند.

آن ها قصد تلاش از جبهه دیامیر و مسیر کینشوفر را دارند. حضور علی سدپارا پس از اتفاق سال قبل به عنوان همراه و راهنمای تیم جالب به نظر می رسد. امید که سیزدهم 8000 متری نیز در زمستان صعود شود.

تیم صعود زمستانی نانگاپاربات

گفتنی است؛ از میان قله های 8000 متری “کی دو” و “نانگاپاربات” تنها قللی هستند که در زمستان صعودی را به خود ندیده اند.

منبع: کوه قاف

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید