سکوت و فازهای سکوت

توسط

یکی از نکات عملی معنوی زیستن سکوت است. فقط و فقط در سکوت است که انسان هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ احساسی و هم به لحاظ نیازها و خواسته ها به روشنی می رسد.

ما در سخن گفتن غبار ایجاد می کنیم و در این غبار شکایت می کنیم که چرا نمی بینیم؟

چرا نیازهای خودمان را روشن و واضح تشخیص نمی دهیم؟

چرا از اعتقادات خود بی خبر می مانیم؟

سخن گفتن فقط و فقط باید به قدر ضرورت و به وقت ضرورت باشد.

سکوت Silence

بودائیان سه نوع سکوت را برای انسان به لحاظ نظری-عملی قائلند:

فاز اول سکوت:

1. نخست آنکه مطلقا در هنگام غذا خوردن نباید حرف زد.
2. حدود یک دوازدهم (دو ساعت) در شبانه روز را بایستی در سکوت مطلق به سر برد.
3. هر هفته هم نیز بایستی یک شبانه روز مطلقا حرف نزد.
4. تا زمانی که کسی از شما سوال نکرد و یا تا کسی احتیاج واضح نداشت، لزومی به سخن گفتن نیست.

فاز دوم سکوت:

این نوع سکوت ذهنی یا فکری است. ممکن است من سخنی نگویم اما در ذهنم نیز نباید چیزی وجود داشته باشد.

فاز سوم سکوت:

یک سکوت نوع سومی نیز وجود دارد که سکوت عاطفی است که انسان فراتر از غم و شادی برود. دیگر غم برایش وجود نداشت.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید