مزایای تجارت در گردشگری الکترونیکی

توسط

گردشگری مجازی، یعنی معرفی ظرفیت ها و قابلیت های صنعت توریسم، از طریق ابزارهای هوشمندانه و مالتی مدیای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) که ظرفیتی، فرصت آفرین و تا حد زیادی، ارزش آفرین است.

افزایش سطح بهداشت روانی خانواده، محیط کار و جامعه

بدون شک مهمترین جنبه سفرهای تفریحی، ایجاد آسایش و فراهم کردن زمینه لذت در روح و جسم فرد و خانواده است. زندگی شهری و صنعتی طی سده های اخیر با ایجاد تکانه ها (Stress) و تنش های اجتناب ناپذیر روحی همراه بوده و افزایش سفر در بین افراد اجتماع به صورت مستقیم باعث بهداشت روانی فردی و غیرمستقیم بهداشت روانی خانواده، محیط کار و جامعه می شود.

افزایش کیفیت خدمات گردشگری و کارآفرینی

تولید مداوم سفر و گردشگری پایدار، باعث تمرین دائم خدمات و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات گردشگری خواهد شد. همچنین فعالیت دائم مراکز گردشگری باعث تداوم و افزایش نیاز صنعت به نیروی کار و اشتغال نیروی انسانی آماده به خدمت خواهد شد.

کاهش تمرکز زمانی سفر و کاهش خطرات جاده ای سفر

محدودیت زیرساخت های لازم جهت دستیابی خیل علاقمندان به مراکز گردشگری، باعث توقف های طولانی در جاده ها و بروز خطرات ناشی از خستگی حاصل از آن می شود. توزیع مناسب سفر باعث کاهش این عوارض و بهینه استفاده نمودن از وقت و امکانات موجود خواهد شد.

کاهش هزینه های پشتیبانی پول نقد و اسکناس

هر سال سهم بزرگی از بودجه بانکی صرف بازیافت و تولید اسکناس می شود، تجارت الکترونیک با بهره گیری از پول الکترونیک نقش مهمی در کاهش هزینه های مذکور خواهد داشت.

کاهش ترددها و مشکلات شهری

سیستم های الکترونیک و مکانیزه حاضر در دنیای مجازی باعث کاهش نیاز به تردد شهری، کاهش نیاز به فضای پارک خودرو و کاهش مصرف سوخت خواهد شد که همگی ضمن ایجاد هزینه سهم بسزایی در آلودگی هوا و مشکلات شهری دارند.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید