تاثیر ارتفاع بر روی کوهنوردان نخبه

توسط

Kinanthropometry = شاخه ای از علوم پزشکی است که ارتباط آناتومی (اندام شناسی) بشر و حرکت را توضیح می دهد و مطالعه سایز، شکل، تناسب، ترکیب، بلوغ و وزن کلی بدن انسان را برای آگاهی از مراحل رشد، تمرینات بدنی، عملکرد و تغذیه در اختیار می گذارد و به نحوی با ریخت شناسی و کاربرد آن در حرکت و فاکتورهای حرکتی در ارتباط است.
Haemathological = هماتولوژی یا علم خون شناسی
Physiological = در زبان یونانیphysis  یعنی طبیعت یا اصل Logia یعنی مطالعه، فیزیولوژی، ویژگی های مناسب برای عملکرد سالم و طبیعی ارگانها است.
Lactate = لاکتات، نمک یا نمک آلی اسید لاکتیک است.
Parameter = پارامتر، ویژگی، عامل
BMI = Body Mass Index، شاخص توده بدنی، سنجش آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است.

آقای گائیزکار مه جوتو اهل اسپانیا، استاد گروه تربیت بدنی و ورزش دانشکده علوم ورزشی و فعالیتهای حرکتی باسک، پایان نامه دکترای خود را به موضوع پارامترهای کینان تروپومتری، فیزیولوژی و خونشناسی (با تعاریف فوق) روی کوه نوردان نخبه هنگام حضور مستمر در ارتفاعات بالای هشت هزارمتری بدون استفاده از اکسیژن مکمل، اختصاص داد.

سوژه او برای این تحقیق تحت نظر قرار دادن فعالیت های کوه نوردی آلبرتو اینوراگی کوهنورد معروف اسپانیایی و دومین عضو باشگاه هشت هزارمتری ها بعد از خوانیتو از کشور اسپانیا است، این کوه نورد اهل باسک دارای جایگاهی بین المللی است.

هدف از این پژوهش کمک به افزایش دانش بشر برای آگاهی از وضعیت کوه نوردان نخبه ای است که بطور مستمر و بدون اکسیژن مکمل در ارتفاعات بالای هشت هزارمتر کوه نوردی می کنند.

در پایان نامه دکترای او  که خولیو کاله جا مربی خصوصی آلبرتو اینوراگی و نیکلا ترادوس مدیر ورزش منطقه ای واحد پزشکی آستوریاس و مدرس دانشگاه اویدیو، اساتید راهنمای آن هستند، مه جه تو 20 سال تجربه کوه نوردی را در سطح بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، سایر پزشکان شرکت کننده در این پژوهش خابیر لیابار و خوزه آنتونیو و پزشک کوهنوردان، رامون گاراته هستند.

کار این گروه تجزیه و تحلیل پارامترهای کینان تروپومتری، فیزیولوژی و خونشناسی آلبرتو اینوراتگی، قبل، حین و بعد از اجرای برنامه های بلندمدت این کوه نورد حرفه ای بوده است.

مهمترین نتیجه گیری آقای مه جوتو و تیم او، سطح خیلی بالای تناسب اندام بوده که کوه نورد با برخورداری از آن با چالش های موجود روبرو می شود و به موازات آن ظرفیت بسیار بالایی است که برای انطباق با محیط ناسازگار قله های هشت هزارمتری لازم  است، کاهش واکنش سطح خون پس از اکسپدیشن نیز در بخش پایانی این  تجزیه و تحلیل مورد مشاهده قرار گرفت. مشخصا” پژوهش بر روی پارامترهای سه گانه فوق به دوره زمانی بین سالهای 1996 تا 2010 محدود می شود.

– از لحاظ پارامتر کینان تروپومتری، متغیرهای وابسته عبارت بودند از: وزن، شاخص توده بدن یا BMI، شش لایه پوست و چربی زیر پوست (واقع در زیر استخوان کتف، ماهیچه سه سر، تاج خاصره، بطنی(شکمی)، ماهیچه چهار سر و نرمه ساق پا)، مجموع این شش لایه و درصد چربی.

– از لحاظ فیزیولوژی این متغیرهای وابسته از تست استرس استخراج گردید: ضربان قلب هنگام استراحت، حداکثر و حداقل ضربان قلب، همچنین غلظت لاکتات هنگام استراحت، هنگام فعالیت و حداکثر مصرف اکسیژن

– از لحاظ پارامتر هماتولوژی دوره زمانی سالهای 1991 تا 2010 تحت پوشش قرار گرفت.

نتایج بدست آمده پروفایل یا نمایه ای از کینان تروپومتریک یک ورزشکار مسومرفیـــک به شرح تصویر زیر را نشان می دهد و از لحاظ فیزیولوژیک پارامترهای مشاهده شده مشابه استقامت ورزشکاری است که به تمرینات هوازی در بلند مدت مشغول است.

تاثیر ارتفاع روی کوهنوردان نخبه

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید