معرفی کتاب زرتشت و جهان غرب

توسط

زرتشت و جهان غرب، کتابی در زمینۀ دیدگاه های مختلف مستشرقان غربی از آیین زردشت که دوشن گیمن به رشتۀ تحریر درآورده است. ژاک دوشن گیمن (متولّد 21 آوریل 1910) ایران شناس معروف بلژیکی، متخصّص مطالعات زردشتی، زبان های هند و ایرانی و زبان و ادبیات ایران قدیم و تاریخ ایران باستان می باشد. وی از دانش سرای پاریس فارغ التحصیل شد و به درجۀ استادی در رشته زبان های ایرانی در دانشگاه لیژ، استاد مدعو دانشگاه لندن، کلمبیا و شیکاگو رسید، همچنین مدیر دائره المعارف Acta Iranica شد. آثار و مقالات متعدّدی در زمینۀ ایران و دین زردشت از او بر جای مانده است. از جمله دین ایران باستان ترجمه رؤیا منجم؛ اورمزد و اهریمن، ترجمه عباس باقری و چندین اثر دیگر که به فارسی ترجمه نشده است. همچنین مقالاتی نیز در دائره المعارف دین اثر الیاده نگاشته است.

دوشن گیمن در کتاب زرتشت و جهان غرب به بررسی اجمالی دیدگاه های شرق شناسان غربی که به زردشت و آیین او نظر کرده اند می پردازد و به تعبیری دیگر تاریخ پرفراز و نشیب این نگرش ها را مختصر ولی جامع باز می گوید. او موضوعاتی با چشم انداز هند و ایرانی، امشاسپندان یا مقدسان بی مرگ، اهورامزدا و نظام دینی زردشت را از سده هفدهم و هجدهم که هنوز چندان روشن نبوده تا زمانی که به کوشش ایران شناسان وضعیت بهتری می یابد بازمی گوید. هر یک از این مستشرقان و ایران شناسان از دیدگاهی خاص به زردشت و آیین وی نگریسته اند و تفسیر کرده اند، دوشن گیمن هم به خوبی این نگرش ها را با مقایسۀ آنها بیان کرده است.

کتاب حاوی 6 فصل و یک خاتمه می باشد.
فصل اول: مطالعات ایران شناسی به روزگار کهن
فصل دوم: هند و ایران باستان
فصل سوم: امشاسپندان
فصل چهارم: خدای بزرگ آیین زرتشت
فصل پنجم و ششم: پیوند دین ایرانی با اندیشۀ یونانی و یهودی
فصل آخر: پیوند دین ایرانی با اندیشۀ یهودی
در خاتمه دوشن گیمن به عنوان پی نوشت و خاتمه بر این اثر برخی آثار جدید یا در دست انتشار در این زمینه را معرفی می کند.

چکیده گاتاها را می توان بصورت زیر بازگو کرد: هدف از زندگی، شاد و خوشبخت زیستن است (بیش از 30 بار واژه خوشبختی و شادی در گاتاها تکرار شده است). شاد و خوشبخت زیستن میسر نیست مگر اینکه همگان در جامعه، از جمله جانوران و گیاهان بتوانند با شادی و شکوفایی زندگی کنند. برای رسیدن به این هدف مردمان باید قانون هستی را (که به آن ارتا یا اشا می گویند) بیاموزند.

این مقاله را سرکارخانم مریم فلاحتی موحد که فارغ التحصیل رشته ادیان و عرفان هستند منتشر کرده اند. این مقاله بزودی در جلد چهارم فرهنگ آثار ایرانی و اسلامی منتشر خواهد شد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید