قوانین و مقررات گمرکی کالای همراه مسافران ورودی

توسط

مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج از کشور وارد می شوند از اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه خود می توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مازاد بر ارزش مذکور با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد ترخیص کنند.

اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد به طور کلی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند. اسباب سفر و اشیاء شخصی باید همراه مسافر بوده و یا در زمان توقف وی در خارج به موسسه حمل و نقل تحویل و به فاصله یک ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد.

مواد اولیه و قطعات و لوازم فنی برای واحدهای تولیدی مسافران قابل ترخیص نیست.

ورود طلا، نقره و ارز

– ورود ارز به کشور به هر میزان آزاد است. مسافران ورودی باید ارز همراه خود را با تسلیم اظهارنامه ارزی به شعب بانک ملی مستقر در مبادی ورودی اظهار و گواهی دریافت کنند.
– ورود زیورآلات همراه مسافر از قبیل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتری، النگو، ساعت و غیره در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ابزارآلات همراه کارگران

آلات و افزار دستی مستعمل مربوط به حرفه ایرانیان و خارجیان که به ایران می آیند مشمول معافیت مسافری است مشروط بر این که:

– اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان رسیده باشد. در نقاطی که فاقد مقامات کنسولی ایران باشد ارائه گواهی مقامات محلی کفایت می کند.
– کالا یک ماه قبل از ورود یا تا حداکثر 9 ماه بعد از ورود آنان به گمرک برسد.
– ماشین آلات و دستگاه ها از شمول این مقررات مستثنی بوده و تابع قانون صادرات و واردات هستند.
– جنبه تجاری نداشته باشد.

کالاهای همراه ایرانیان مقیم خارج

لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه برای اقامت به ایران وارد می شوند مشمول معافیت است، مشروط بر این که:

– لوازم و اشیای مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد.
– لوازم و اشیای مزبور با وضع و شئون اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.
– ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنین معافیتی استفاده کرده باشند.
– کارمندان دولت که برای انجام ماموریت یک ساله و یا بیش تر به خارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان ماموریت و توقف یک ساله وارد کشور شوند، مشمول شرط مدت یک ساله توقف مذکور در این بند نخواهند بود.
– منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشند.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید