فواید استفاده از باتوم کوهنوردی

توسط

سوم ژوئن 2010 مطالعه ای که توسط اساتید دانشگاه نورث اومبریا انجام شد، برای اولین بار نشان داده است که باتوم ها به حفظ عملکرد ماهیچه کوهنوردان کمک می کنند و در عین حال به طور قابل توجهی درد روزهای بعدی کوهنوردان را کاهش می دهند.

در این پژوهش، 37 مرد و زن ورزشکار به دو گروه با تناسب اندام برابر تقسیم شدند و از آنان خواسته شد به کوه اسنودون (مرتفع ترین کوه انگلستان) و ولز صعود کنند و فرود آیند.

در میان یک گروه باتوم توزیع و نحوه استفاده از آن به آنان آموزش داده شد، در حالی که گروه دیگر بدون باتوم کوه نوردی کردند. هر دو گروه در شب قبل غذایی مشابه خوردند؛ صبحانه ایی مشابه صرف کردند، بار هم وزنی را حمل کردند و در طی صعود و فرود استراحت های برنامه ریزی شده مشابه ی داشتند.

ضربان قلب شرکت کنندگان و Perceived Exertion Rating هر فرد در طی کوه پیمایی ثبت شد. سپس در پایان کوه پیمایی و در فواصل 24، 48 و 72 ساعت پس از آن آسیب و عملکرد ماهیچه از طریق تست های مختلف ارزیابی شدند.

نتایج نشان دادند گروه استفاده کننده از باتوم، درد ماهیچه بسیار کمتری داشتند. این گروه توان از دست رفته کمتر و بهبودی سریع تر بلافاصله پس از کوه پیمایی در مقایسه با گروه کنترل داشتند.

دردی که توسط خود افراد ارزیابی شد در 24 ساعت در هر گروه بالا رفت اما گروه استفاده کننده از باتوم هم در این زمان و هم در 48 ساعت به طور قابل توجهی پایین بود. به علاوه، سطوح آنزیم کراتین کیناز (که نشان دهنده آسیب عضله است) در زمان 24 ساعت در گروه بدون باتوم بسیار بیش تر بود، در حالی که سطوح آنزیم گروه باتوم دار نزدیک به سطوح قبل از کوه پیمایی بود و این امر نشان می دهد که آسیب ماهیچه ایی که داشتند قابل اغماض بود.

در کوه نوردی به ما آموخته اند که باتوم ها در صعودها 20 درصد و در فرودها 30 درصد می توانند نیروهای وارد بر مفاصل پایین بدن کاهش می دهند. اما تحقیق موجود، محدود به آزمایشگاه یا مکان های بیرون غیرکوهستانی، نظیر پیست های دومیدانی بوده است و تنها بر بررسی های بیومکانیکی در زمینه فشار بر مچ پا، زانو و مفصل ران متمرکز بوده است. این اولین مطالعه مستند در مورد تاثیر باتوم ها در محیط هایی است که این وسیله برای آن طراحی شده اند.

دکتر گلین هواتسن، مسوول انجام مطالعه می گوید: «نتایج، مدرک قوی را ارائه می کنند که باتوم ها دامنه آسیب ماهیچه را در طی کوه پیمایی یک روزه، تقریبا تا نقطه محو کامل کاهش می دهند.

باتون کوهنوردی

جلوگیری از آسیب وارد بر عضله احتمال داده می شود، انگیزه (فرد) را بهبود می بخشد و بدین خاطر باعث می شود افراد به مدت طولانی تری از فواید ورزش بهره برند. مزیت مهم تر آنست که فواید توام استفاده از باتوم در کاهش فشار به قسمت های پایین بدن، افزایش ثبات و کاهش آسیب ماهیچه می تواند به اجتناب از آسیب در روز های بعد از کوه پیمایی هم کمک کند. اغلب افت زمان واکنش و حس وضعیت، همراه با عضله های آسیب دیده است که سبب افتادن و لغزیدن می شود که می تواند منجر به آسیب بیش تر در کوهستان و یا زمین های ناهموار شود.

این یافته ها به طور خاص کاربرد قوی برای ورزشکارانی دارد که می خواهند فعالیت چند روزه در کوهستان انجام دهند.»

نحوه استفاده از باتوم

طول باتوم بر اساس قد فرد و شیب مسیر باید تنظیم شود و همچنین طوری که در هنگام استفاده از باتوم آرنج زاویه 90 درجه داشته باشد. در استفاه از باتوم دقت شود تا حد امکان نزدیک به خط عمود بدن باشد.

باتوم ها در ازای هر ساعت فعالیت کوهنوردی چندین تن وزن را از روی اندام تحتانی به دست ها منتقل می کنند و در ازای یک روز فعالیت سنگین کوهنوردی حدود 30 تن وزن و فشار را از روی زانوهای شما منتقل می کند.

منبع: www.sciencedaily.com

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید