حمایت فعالان و کارشناسان گردشگری از دکتر روحانی

توسط

جمعی از فعالان، جامعه علمی و کارشناسان گردشگری کشور در بیانیه ای از دکتر حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری حمایت کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

«گردشگری در فرآیند جهانی شدن به عنوان مهم ترین صنعت دنیا و محور تحول نظام اجتماعی جوامع در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محسوب می شود و با توجه به کارکردهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که عبارت است از درآمدزایی، اشتغال آفرینی، عدالت گستری، فقرزدایی، پایداری و حفظ محیط زیست، این صنعت در اولویت دستور کار سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت کشورهای جهان قرار گرفته است.»

دولت جناب آقای دکتر روحانی برای حفظ امنیت و عزت ملت ایران، با تلاش بسیار توانست پس از تحریم های خسارت بار با انعقاد توافق نامه برجام و پایان دادن به پروژه ایران هراسی، رویکرد نوینی نسبت به ملت و کشور ایران از سوی جامعه جهانی ایجاد کند.

جامعه علمی و کارشناسی صنعت گردشگری ایران با توجه به آنچه در راستای بهبود فرآیند میهمانی و میزبانی عزتمندانه در این دولت اتفاق افتاد با امضای این نامه از جناب آقای دکتر حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کند و با تکیه بر توان کارشناسی خود در ارائه نظریه، راهبرد، برنامه و مدیریت این امر دانش محور و تخصصی از دولت جناب آقای دکتر روحانی پشتیبانی می کند.»

امضاکنندگان این نامه در پایان نیز برای بهبود امور در پیشرفت و گسترش صنعت گردشگری پایدار، عدالت محور و فقرزدا برحسب توسعه مقاصد، اجرای آمایش سرزمین در همه مناطق ایرانشهر باشکوه، برانگیختن مشارکت ملی و محلی برای توسعه ایرانگردی و تحقق اقتصاد مقاومتی در تعامل سازنده با جهان اعلام آمادگی و همکاری کرده اند.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید