زباله های اورست خودش یک کوه شد

بیش از 8 تن زباله و آشغال و اشیای جمع آوری شده از ارتفاعات کوه اورست در معرض تماشا گذاشته شد.

این زباله ها و اشیا که در چندین عملیات پاکسازی داوطلبانه از دامنه های اورست جمع آوری شده، هم اینک تبدیل به نمایشگاه بزرگی در شهر توکیو شده است.

عملیات های پاکسازی به پیشنهاد و رهبری یک کوهنورد ژاپنی به نام کن فاگوچی انجام شده بود.

عملیات های پاکسازی که جمعا چهار مورد بوده، از سال 2000 آغاز و تا اوایل سال 2003 ادامه داشته است در این پاکسازی 423 کپسول خالی اکسیژن نیز جمع آوری شده است.

در میان اشیای جمع آوری شده، هزاران قوطی کنسرو، نوشابه، قوطی های مواد غذایی چادر، کیسه خواب، کفش، چوب اسکی به چشم می خورد.

در این عملیات ها، گروه پاکسازی اورست، جنازه یک ناشناس را نیز پیدا کرده که پس از مراسم تشریفات به خاک سپرده شد.

14
اشتراک‌گذاری

ارسال پاسخ