حاضر نیستم تحت هر شرایطی “قله” را صعود کنم

توسط

کوهنوردی به من آموخته زندگی قشنگ تر از انجام کارهای احساسی فاقد هر نوع منطقی است. کوهنوردی به من آموخت که زندگی کنم.

کوهنوردی به من آموخته خودم باشم با ظرفیت های خودم با عواطف و احساسات خودم

کوهنوردی به من آموخت پیوستگی برتر از هیجانات آنی است.

می خواهم صد سال کوه برم نه فانی شدن بر اثر لذت کاذب یه قله زنی کوهنوردی، صبوری فهیمانه است با درک طبیعت و تطبیق خودم با کائنات صعود من در کوه صعود به ژرف های درون خودمه اینکه هر چقدر بزرگ باشم در برابر آفریدگار کوه و طبیعت بسیار کوچکم.

کوهنوردی به من آموخت که زندگی کنم.

نویسنده: حسن نجاریان

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید